Löparfesten förbereder inför 2018

Glöm inte att boka 2018 års Löparfest lördagen den 15 September!